Email – een tijdperk voorbij?

15 maart 2024 in
Pcs Knokke, Peter Demuynck

We gebruiken dagelijks heel wat e-mails. Hier enkele tips hoe je je e-mail verkeer een pak efficiënter kunt maken: 

  1. Wees kieskeurig: zend niet zomaar een e-mail, maar zoek even zelf naar de oplossing. Soms is een telefoontje of een afspraak beter, maar deze keuze maken bespreken we in een latere blog nog!
  2. Wees duidelijk: vermeld steeds welk doel je met de e-mail wilt bereiken. Vermeld steeds of je actie verwacht, en zo ja, tegen wanneer.  
  3. Wees beleefd: gebruik vriendelijke taal. Je bekomt er veel meer. Heb je iets verkeerd gedaan? Verontschuldig je dan. Bedankt de ontvanger alvast voor zijn antwoord.
  4. Wees nauwkeurig: neem wat tijd voor lange mails goed voor te bereiden en te herlezen. Een maar half volledige mail leidt tot verwarring, en vooral, veel heen- en weer ge-email daarna. 
  5. Wees voorzichtig: belangrijke e-mails laat je best nog eens nalezen door iemand anders, vooraleer te versturen.  
  6. Wees professioneel: het kan nooit genoeg herhaald worden om in communicatie, zeker ook in e-mails, professioneel om te gaan. Professioneel betekent wie / wat / wanneer / hoe /…  in duidelijke taal.

In een later nieuwtje hebben we over de keuze tussen de verschillende communicatiekanalen. Een grote uitdaging tegenwoordig!