ATG Van Dijck garandeert kwaliteit in diensten én administratie

ATG Van Dijck wil na jarenlang met DBFACT te werken, naar een nieuw digitaal platform kunnen stappen waar ze minstens, en liefst meer mogelijkheden hebben om hun klanten te bedienen.

Situatie

Peter Van Dijck start zijn bedrijf als revisiebedrijf voor ventielen in 1995.  Daarbij zoekt hij de optimale werking voor zijn klanten uit. Tegelijkertijd hield dat ook een uitgebreide administratie in. Per ventiel wil je bijhouden welke revisie wanneer is gedaan, en wat de resultaten waren.  

Voor deze administratie werkt ATG met DBFACT. Mits de nodige aanpassingen wordt een nette opvolging verzekerd binnen DBFACT.  Welke ventielen zijn voor welke klant wanneer gereviseerd? Wat is er mee gedaan? Wanneer is dit stuk nog eens binnengekomen?  Welke kwaliteitscriteria zijn van belang?  Het wordt allemaal bijgehouden. 


Uitgang

Toen Sage aankondigde dat DBFACT zou stoppen, vroeg Peter hoe het nu verder moest.  Allereerst stelden we dat we er voor zouden zorgen dat ATG nog rustig even verder kon werken met DBFACT, zodat dezelfde diensten voorlopig konden aangeboden worden.    Peter wist ook, doordat PCS nauw verbonden was met de ontwikkeling destijds van DBFACT, dit geen probleem zou zijn.

Tegelijkertijd wordt gezocht naar een opvolger voor DBFACT binnen ATG. Daarbij is noodzakelijk dat alle belangrijke informatie uit DBFACT rechtstreeks overgebracht wordt.


Actie

De oplossing? Sage 100.  Alle noodzakelijke gegevens worden netjes overgebracht in Sage 100. Ook de historiek, voorraad en factuurhistoriek.  Alles zit er in. Na enkele maanden voorbereiden wordt de overstap gemaakt. De basisgegevens zitten verwerkt in het startdossier, en de laatste gegevens die noodzakelijk zijn, worden in volgorde van prioriteit overgebracht.

Na een periode van overgang, om de nieuwe software wat gewoon te worden, begint ook het bewustzijn te komen, dat de beveiligde en beter gestructureerde manier van werken toelaat om stilaan ‘digitaal te groeien’. 


Besluit

Een goed begrip van mekaar, waarbij duidelijk nadruk wordt gelegd op de prioriteit van de klant, en het comfort van de gebruiker werpt zijn vruchten af.  Tegelijkertijd was ook duidelijk dat een goed onderhouden en beveiligde structuur even belangrijk is het huidig digitaal landschap. De succesvolle transformatie zorgt dat ATG Van Dijck even goed zijn klanten kan bedienen in de toekomst. 


Volgende