Wifi paswoord

Ik geraak niet meer op de wifi. Het symbooltje van de wifi toont aan dat ik niet geconnecteerd geraak.

Wat kan ik dan doen?