Setup

Uw telefonie omgeving wordt voorbereid, de gebruikers worden gedefinieerd, groepen worden opgezet, nummers worden geprogrammeerd en toegewezen.

De Automatische secretaresse wordt ingesteld (druk op 1 voor...)

Het moment van overzetting wordt bepaald.

Filter