One Database Items

Artikel prijzen synchroniseren:  als u dit aanvinkt, dan zal de One Database Toepassing bij aanpassing van de verkoopprijzen, automatisch de verkoopprijzen op de artikelen aanpassen.   Opgelet, deze automatische update is alleen mogelijk voor items waar de verkoopprijzen op de centrale nauwgezet gecontroleerd worden.

Creatie / update artikel

Creatie artikel

Indien van het One Database Item nog geen artikel bestaat, zal het artikel automatisch gecreëerd worden.  Het is echter mogelijk dat men in het verleden manueel (buiten de One Database om), een artikel heeft aangemaakt.  Daarom zal de One Database applicatie eerst zoeken in de bestaande artikelen om te zien of er geen artikel reeds voorkomt dat (ongeveer) overeenkomt met het item.  Zo wordt gezocht naar

 • Een artikel met dezelfde barcode. De barcode kan daarbij zowel in het stuknummer op de artikelfiche staan, maar ook onder de knop ‘barcodes’ terug te vinden zijn
 • Een artikel met dezelfde referentie.  De referentie op de artikelfiche in combinatie met het merk, wordt gezocht in de artikels.
  • Opgelet: er wordt niét gezocht naar een artikel met dezelfde referentie, zonder dat het merk ingevuld is.
  • Tip: als u vermoed dat u toch veel artikelen heeft die overeenkomen met de One Database, gebruik dan de artikelwerklijst om de merken snel en in bulk in te vullen, vooraleer u nieuwe artikelen vanuit de One Database aanmaakt
 • Een artikel met dezelfde leverancier / order referentie: bij de leveranciers van het artikel wordt dan gezocht naar een artikel waar de aankoopreferentie dezelfde is, in combinatie met dezelfde leverancier

Als géén combinaties gevonden worden die hieraan voldoen, dan veronderstellen we dat het artikel nog niet bestaat, en zal de applicatie automatisch het artikel aanmaken.  Bovendien zal onthouden worden wélk artikel gecreëerd is voor het overeenkomende item.     Niet alleen het artikel wordt gecreëerd, maar ook de prijzen worden ingevuld, en de verschillende leveranciers met hun respectievelijke referenties worden ook gecreëerd.

Stel dat er één combinatie gevonden is, dan zal de applicatie nakijken of alle informatie compleet is.  De informatie wordt vervolledig (bv. een onbekende referentie, barcode of leveranciers referentie).

In uitzonderlijke gevallen zal de applicatie detecteren dat er meerdere artikelen voldoen aan de bovenstaande criteria. Zo kan het gebeuren dat men de referentie fabrikant op het artikel terugvindt, en op een ander artikel de barcode.  De applicatie zal in deze situatie zeker géén artikel creëren, maar het kan ook niet automatisch koppelen (het kan niet de keuze maken).

 

Update artikel verkoopprijzen

Van de gemarkeerde items, worden de verkoopprijzen aangepast.

 

Update artikel status

De status van het item wordt overgenomen naar het artikel.

Update artikel omschrijvingen

Sinds 2017 wordt in de Euronics centrale veel aandacht besteed aan een overzichtelijke, en uniforme omschrijving.   Het is daarom handig om de spelregels rond het opstellen van de omschrijvingen over te nemen, zodat u later bij de creatie van een artikel hier geen werk meer aan heeft.  Om ook van bestaande artikelen de omschrijving snel aan te passen, voldoet het hier om de items in de One Database te markeren, en de omschrijvingen van de items over te nemen in de artikelen.

Zowel de omschrijving in het Nederlands als het Frans worden beide overgenomen.

 

Koppeling tussen One Database en Artikel

Er is een optie in de One Database Applicatie om àlle artikelen te overlopen, en deze te koppelen aan een item van de One Database. Echter, alle artikelen overlopen is zeer tijdsintensief.  Via deze optie heeft u de mogelijkheid om voor een beperkt aantal items op zoek te gaan naar de artikelen die gekoppeld kunnen worden.

Tip: indien u voor bepaalde items vermoed dat er toch een artikel voor bestaat, probeer dan deze koppeling uit te voeren.  Indien dit niét lukt, betekent dit praktisch slechts één zaak: noch het stuknummer of barcode of referentie en merk of leverancier met aankoopreferenties zijn gevonden, zodat de koppeling kan gebeuren.   Het volstaat dan bv. de barcode van het One Database Item over te nemen in het artikel, en automatisch zal de One Database Applicatie het artikel vinden.

 

Update merk / referentie / barcode / order referenties

De One Database Applicatie kan a.d.h.v. één criterium een artikel koppelen.   Stel dat bv. van een artikel alléén de barcode overeenkomt, dan zal de One Database Applicatie de koppeling kunnen leggen.   Echter, daarbij is de rest van de informatie van het artikel nog niet vervolledigd.  Deze optie laat de mogelijkheid toe om de rest van de informatie van het artikel aan te vullen. Zo wordt gezocht

 1. Is de barcode op het artikel leeg, dan zal de ean code van het One Database Item overgenomen worden.
 2. Is de barcode wél ingevuld, dan zal gevraagd worden om de barcode te overschrijven.
 3. Als het merk of de referentie op het artikel (de MPN) niet ingevuld is, zal de One Database Applicatie dit automatisch doen. Indien iets ànders ingevuld is, zal de Applicatie vragen of u deze informatie wenst te overschrijven.
 4. Voor de orderreferenties wordt nagekeken of de leverancier voor het artikel reeds bestaat. Indien deze nog niet bestaat, wordt deze automatisch toegevoegd, met de overeenkomstige aankoopprijs. Indien deze wél bestaat, wordt nagekeken of de referentie ingevuld is. Indien niet, wordt de referentie ingevuld.

Opgelet: deze functie wordt ook gebruikt tijdens het koppelen van artikelen. Op dat moment wordt echter de vraag niét gesteld, en wordt er geen informatie overschreven.

 

 

Scroll naar boven