De One Database Lijst

Via deze werklijst kun je alle beschikbare informatie van de items uit de One Database ophalen. Tegelijkertijd is de integratie met de bestaande artikelen in DBFACT optimaal gerealiseerd.  Verder beschrijven we hier alle functies van deze werklijst.

 

Met de knop ‘selectie’ kan je met vinkjes snel de juiste selecties maken.

 

Selectie

De selectiemogelijkheden zijn dezelfde zoals we ze kennen in een normale werklijst:

 • Divisie
 • Hoofdgroep
 • Groep
 • Merk
 • Soort
 • MPN / Referentie
 • Pim ID
 • Omschrijving: afhankelijk van de taal van de gebruiker wordt bepaald in welke omschrijving gezocht moet worden. Tip: het is handig om het zoeken in de omschrijving te combineren met andere keuze criteria. Zo vermijd je dat er meer dan een half miljoen items overlopen moeten worden (wat heel wat tijd in beslag neemt). Bepaal daarom eerst zelf in welke divisie en/of hoofdgroep gezocht moet worden.
 • Ean: zoeken in de barcode van het artikel
 • Status
 • Catman: we zoeken alle artikelen die onder Category Management vallen
 • Normal
 • Fighting range: de artikelen die via de website in een prijzenoorlog zitten, worden apart aangeduid. Deze artikelen kunnen apart opgezocht worden, zodat u voor deze apart kunt bepalen welke prijs u in de winkel wenst te zetten.
 • End Of Life: einde reeks artikelen
 • Obsolete: artikelen die niet meer verkocht kunnen worden, worden automatisch obsolete gezet. Bij vergelijking met de artikelen binnen DBFACT bedoelt men eigenlijk de ‘historiek’ artikelen.
 • Filters kunnen ook bewaard worden, en als men de werklijst oproept, kan men via de lang gerekte drop down box deze keuzelijsten raadplegen.
 • Het is niet mogelijk om een knopje links te maken voor de One Database Lijst.
 • Pricing: om volgens de prijzenpolitiek vergelijkingen te stellen
 • Price monitor: de prijzen worden door de Euronics centrale bijgehouden en gecontroleerd
 • Heeft Selexion Action Price: deze items beschikken over een ingestelde promotieprijs
 • Vergelijking met artikel: prijs is verschillend van flexprijs ja/neen : via deze optie kan men snel de vergelijking maken tussen de end user prijzen, incl. btw en taxen, tussen de one database en de artikelen binnen DBFACT
 • Artikel
 • Artikel bestaat ja/neen: hiermee check je of er voor een item reeds een artikel aangemaakt is of niet.

Snelfilter

 • Divisie: tik de eerste letters van de divisie in, en automatisch wordt de divisie voorgesteld. Klik op de knop met het driehoekje naar beneden, en je krijgt de lijst waaruit je kunt kiezen. Je ziet trouwens alléén maar de divisies die je zelf geselecteerd hebt bij de installatie van de One Database.
 • Hoofdgroep: per divisie zijn een aantal hoofdgroepen gekozen. Als men een divisie heeft gekozen, dan zal men hier alléén de hoofdgroepen te zien krijgen van de gekozen divisie. Door een woordje in te tikken, en dan op F5 te drukken, kan men ook IN de tekst van de hoofdgroepen kiezen. Afhankelijk van de taal van de gebruiker, staan de hoofdgroepen in het Nederlands of in het Frans.
 • Groep: Dit zijn de effectieve groepen, zoals deze ook in DBFACT worden door getrokken. Artikelen die hier gemaakt worden, zullen automatisch leiden tot de creatie (of zelfs update) van de groepen binnen DBFACT.
 • MPN: staat voor ‘manufacturer product number’, of de referentie van de fabrikant (niet de leverancier)
 • Merk: tegelijkertijd kan men de lijst beperken tot alleen de artikelen van een bepaald merk
 • Referentie: referenties van leveranciers
 • PIM: de identificatie door Euronics zelf aan een artikel gegeven, wordt hierin opgezocht

Lijst

 • De functie van de lijst is zoals een werklijst. Ook de kleurencodering volgt dit van de artikellijst binnen DBFACT. Volgende afspraken zijn gemaakt:
  Groene tekst = catman artikel
  Rode tekst = end of life of obsolete artikel (einde reeks of historiek)
  Licht gele achtergrond = van dit item bestaat er reeds een artikel in de DBFACT database

Volgende informatie is in de lijst beschikbaar:

 • MPN
 • Merk
 • Omschrijving: de omschrijving die getoond wordt is afhankelijk van de taal van de gebruiker
 • Flex prijs: zie verder rond informatie van de One Database
 • Prijsmonitor: van sommige artikelen (ongeveer 10.000) wordt door de Euronics Centrale nauwgezet bijgehouden wat de straat prijs is. Gebruik makend van eigen feedback en prijs Spyders wordt gezocht wat de prijs is die door de concurrentie gehanteerd wordt, zodat volgens de intern besproken spelregels, de Euronics prijs wordt aangeduid
 • Status: de status van het item volgens de One Database
 • Price Sync: indien dit is aangevinkt, zal bij een update van de prijzen, automatisch de prijs in het artikel aangepast worden

Item Info

Terwijl u de lijst van de werklijst overloopt, wordt automatisch onderliggend de bijkomende informatie getoond. Deze bestaat uit:
de Pim ID
Het MPN nummer
De omschrijving van het artikel (in de taal van de gebruiker)
De technische specificaties die met de One Database worden meegestuurd

Artikel Info

Om te vermijden dat men met meerdere werklijsten moet werken, wordt ook de artikelinformatie op dezelfde werklijst zichtbaar. Het is daarom handig in deze werklijst een referentie op te zoeken, en te zien dat men alle noodzakelijke artikelinformatie bij de hand heeft. indien er geen artikel is aangemaakt, kan niets getoond worden.
In deze zone zie je dan:
Basis informatie
Volgnummer: het volgnummer van het artikel (zou typisch een oplopend nummer moeten zijn van 4 à 6 cijfers)
Omschrijving: taal van user afhankelijk
Status: de status van het artikel. Indien deze afwijkt van de status uit de One Database, wordt deze in het rood getoond (bv. artikel staat nog ‘normaal’, terwijl het item al op ‘obsolete’ staat).
Voorraad:
Reële voorraad: hoeveel voorraad er in totaal in de onderneming aanwezig is
Beschikbaar: vrije voorraad
Geplande voorr: ook economische voorraad genoemd (reële voorraad – wat er geleverd moet worden + wat er zal binnenkomen, dus leveranciers)
Prijzen
Prijs incl. taxen: is prijs incl. recupel én btw én bebat etc. De aangeduide prijs dus. Opgelet: vergelijk dit daarom niét met de kolom prijzen in DBFACT, want daar wordt niet altijd de prijs getoond incluis alle andere taxen
Promotieprijs incl. taxen: ook hier de speciale prijs met datum van /tot eronder vermeld
Aankopen (alleen zichtbaar als u aankooprechten heeft)
Euronics aankoop code (alleen van toepassing indien dit rechtstreeks op het platform aangekocht kan worden
Euronics Price: de aankoopprijs van het platform
Euronics Stock: de voorraad van het platform
Laatste update: het tijdstip van wanneer deze informatie dateert

Actie-knoppen (buttons)

Opvragen
One Database Item : de fiche van de one database informatie
Wijzigen
Globaal wijzigen van artikel informatie
Markeren
standaard gedrag van een werklijst
Verwijderen
om een item (of meerdere items) uit de werklijst te verwijderen.
Artikel aanmaken
Artikelen die nog niet bestaan, worden automatisch aangemaakt. Daarbij krijg je de keuze om de artikelen aan te maken MET of ZONDER prijslink. De price ‘sync’ betekent dat automatisch de prijzen bij iedere update OOK in DBFACT zullen aangepast zijn. Zie bij de beschrijving van de kenmerken, wat hiermee precies bedoeld wordt.
Opgelet: vooraleer een artikel wordt aangemaakt, zal DBFACT op zoek gaan of een bestaand artikel al in aanmerking komt. Indien er een artikel bestaat met dezelfde barcode, of MPN (referentie en merk op de artikelfiche zelf), of een referentie via multileverancier, dan zal DBFACT dit artikel automatisch kiezen en zelfs bijwerken.
Opgelet: indien méérdere artikelen in aanmerking zouden komen, zal DBFACT niét kiezen om automatisch het artikel te creëren
Sluiten

Scroll naar boven