Hoe gebruik ik de KMO portefeuille voor opleiding?

IT systemen vandaag bieden héél veel functies aan.  Daarom is het belangrijk dat u en uw medewerkers voldoende opgeleid worden om de systemen onder de knie te krijgen.  Opleidingen zijn daarom héél belangrijk.

Om bedrijven aan te moedigen voldoende opleiding te voorzien, worden door de Vlaamse Overheid subsidies voorzien.  Voor meer informatie hierover, zie www.vlaio.be 

Onze administratieve dienst kan u helpen voor de aanvraag van de subsidie.

Stappenplan

U ontvangt van ons een prijsofferte voor de opleiding.   Deze vermeldt de manier van werken, en een budget aan opleiding dat te voorzien is.

U bezorgt ons deze offerte ‘voor akkoord‘ handgetekend terug. 

U meldt zich aan aan de website van de Vlaamse Overheid via https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin .  U vraagt de subsidie aan voor de KMO portefeuille.  PCS ontvangt automatisch een bevestiging. 

Daarna betaalt u 70 % van het bedrag excl. btw aan de Vlaamse Overheid (via rekening …. met vermelding ….). 

Ongeveer een week later, zal Sodexho de subsidie verwerkt hebben, en het gesubsidieerd bedrag toevoegen. U zelf en PCS krijgen daar melding van. 

U logt in op de vlaio, en klikt op ‘betalen’, zodat de Vlaamse Overheid de betaling doorstort, inclusief de subsidie. 

PCS stuurt u dan de factuur voor het bedrag, waarna u later het BTW bedrag van de factuur rechtstreeks aan PCS betaalt.

Na de betaling kunnen de opleidingen ingepland en uitgevoerd worden.  

De verdere opvolging van de opleidingen

Per opleidingssessie wordt een rapport gemaakt.  Dit rapport wordt door de medewerkers die de opleiding gevolgd hebben ondertekend, ter bevestiging. Ook wordt gevraagd om een evaluatie van de opleiding te geven.   

Ook als opleidingen op afstand worden gegeven, zult u dit document ontvangen.  U ondertekent dit, geeft uw commentaar, en mailt het als bijlage terug.

Iedere opleiding wordt in mindering gebracht van het budget dat in de KMO portefeuille is voorzien.  Eens dit budget op raakt, zal onze administratie u opnieuw contacteren.  Is er nog nood aan bijkomende opleiding?   Dan kan er een bijkomende subsidie aangevraagd worden. 

Overleg met uw medewerkers en met ons welke bijkomende opleidingen handig en noodzakelijk zijn.