Doel

Aangezien Euronics_Integrationwe regelmatig producten bestellen op het Euronics platform, kunnen we veel tijd winnen door de stock en prijsinformatie rechtstreeks in DBFACT te verwerken.  Ook het opnieuw moeten ingeven van een bestelling in Logisystem én DBFACT is dubbel werk dat we zo kunnen vermijden.

In ’t kort:

a) informatie van aankoopprijzen, beschikbaarheid en/of leveringstermijn worden in DBFACT teruggevonden.
b) een bestelbon leverancier rechtstreeks uit DBFACT doorsturen naar SAP

 

 

1. Check artikel

Een artikel wordt gevraagd.  DBFACT kijkt na of dit artikel via Euronics verkrijgbaar is.   De verbinding wordt gemaakt naar SAP, waarna de prijs en voorraad opgevraagd wordt. Deze informatie wordt in het multi-leveranciers scherm in DBFACT ingevuld.

Na het sluiten van dit scherm, wordt onmiddellijk een nieuw artikel gevraagd. Geeft men geen artikel in, dan verlaat men het programma.

 

2. Check orderboek

Op een gelijkaardige manier als ‘check artikel’ worden alle artikelen die zich in het orderboek bevinden gechecked op informatie uit SAP.  Dit kunnen tientallen artikelen zijn. Daarna wordt deze informatie op de artikel-leveranciers fiche ingevuld. Na verwerking krijgt u melding van het aantal artikelen waarvan de informatie bijgewerkt is.

 

5. Send order

U heeft een bestelbon leverancier ingegeven.  U tikt het nummer in, en onmiddellijk wordt de bestelbon leverancier doorgestuurd naar SAP.  Daarom moet u de order niet meer opnieuw ingeven op het platform.

 

6. Order Status

De orders die u heeft doorgestuurd, kunt u checken op de status

 • welke artikelen zijn beschikbaar (kunnen uitgeleverd worden)
 • welke artikelen zullen pas later uitgeleverd worden

Voor de orderstatus wordt volgende informatie terug bezorgd:

 • op ‘bestelbon’ niveau:
  • Status ‘Open’: geen enkele orderlijn is bevestigd voor prijs of levering (beschikbaarheid). Ook gelijk welke andere reden om een order niet uit te leveren uit zich in status ‘open’.
  • Status ‘Partially Confirmed’: een aantal orderlijnen worden uitgeleverd, anderen zijn niet geconfirmeerd, of staan nog open
  • Status ‘Confirmed’: de volledige order (alle orderlijnen) zijn bevestigd, zowel voor prijs als beschikbaarheid voor levering. De bestelling zal dus volgens afspraak volledig uitgeleverd worden
 • per ‘orderlijn’
  • On Hold: dit betekent dat er nog een probleem is met deze orderlijn. Dat kan zijn dat de referentie niet gevonden is, dat de prijs verschillend is, of dat het product bv. niet meer besteld kan worden (obsolete).
  • Open: de hoeveelheid besteld is niet beschikbaar om uit te leveren. Dit betekent niet dat het product niet geleverd zàl worden.
  • Partially confirmed: een gedeelte van de orderlijn zal uitgeleverd worden. Voorbeeld: 10 besteld, maar er worden slechts 3 stuks uitgeleverd (rest volgt later)
  • Confirmed: de orderlijn is volledig bevestigd en zal aldus uitgeleverd worden
  • Rejected: de orderlijn is geannuleerd, en zal dus niet meer uitgeleverd worden. In DBFACT moet u dan de orderlijn ook als backorder annuleren.

 

8. Import prijzen/stock platform

Ieder uur wordt op het platform een prijslijst / beschikbaarheid (stock info) klaargezet.  Het importeren van de prijzen/beschikbaarheid van het platform zorgt ervoor dat deze informatie wordt ingelezen, en daarna wordt artikel per artikel gezocht of het in uw database van DBFACT zit.

De kans is heel groot dat u Euronics als leverancier bij heel wat artikelen hebt, maar dat de nieuwe referentie, de PIM ID van Euronics niet in uw database zit.  De PIM ID is de unieke nummering door Euronics opgezet, om alle artikelen intern uniek te identificeren.

Aangezien in heel wat artikelen de Euronics PIM ID niet ingevoerd is, zal DBFACT om verschillende manier het artikel zoeken. 

Eerst zoekt het programma naar het artikel waarbij Euronics leverancier is met de PIM ID in de referentie.  Indien gevonden, zal automatisch dit artikel aangepast worden.  Indien niét gevonden, dan zal het programma op zoek gaan naar het artikel met de juiste barcode. Indien dan nog niet gevonden, zal het programma op zoek gaan naar de oude Euronics platform code.  Indien nog niet gevonden, gaan we er van uit dat het artikel niet in uw database zit.

Als een artikel wordt gevonden, wordt de leveranciers-informatie bijgewerkt:

 • de prijs wordt aangepast 
 • de referentie wordt eventueel ingevuld (indien dit nog niet het geval was)
 • de beschikbaarheid (stock bij Euronics platform wordt ingevuld)

 

Tip: het is zeer handig, vooraleer u begint te bestellen, deze functie eens uit te voeren. Zo is uw informatie snel up to date.  De eerst keren zal de update door de correcties van de referenties ook langer duren. 

 

C. Configuratie

 

 1. Parameters Logisystem FTP:  URL, naam en paswoord om punt 8 uit te voeren: prijzen/stock informatie verwerken binnen DBFACTC.
 2. Parameters SAP connectie
 3. Euronics Referentie cleanup: in het verleden werd de Euronics leveranciers niet zo nauwgezet doorgestuurd. Sedert de introductie van SAP, is die mogelijkheid niet voorzien.
 4. Techdata Referentie cleanup

 

Installatie

 • het programma euronicsintegration.fxp plaatst u in de filepath (vb: N:\DBFACT\PCS )
 • de chilkat msi voert u uit op de computer(s) waar u deze functionaliteit wenst te gebruiken. Op een terminal server is dit één keer nodig.  Opgelet: gelieve wél als administrator ingelogd te zijn, vooraleer u duit uitvoert
 • Maak een ‘External Script’ genoemd EuronicsIntegration en plaats volgende commando’s daarin:

set default to (oApp.c_FilePath)

do euronicsintegration.fxp

set default to (oApp.c_RootPath)

 • U kunt ook een script aanmaken dat u gebruikt voor het onmiddellijk versturen van de bestelling na het bewaren.  De script naam hiervoor moét zijn:  BESTELL_AFTERSAVE    (opgelet: 2 ‘L’-en)

 

 

 

 

 

Scroll naar boven