In Sage 100 worden samenstellingen van artikelen op een gestructureerde manier aangepakt.  Deze noemen steeds ‘nomenclaturen’, en afhankelijk van de werking, zijn er verschillende types nomenclaturen te definiëren.

De werking is echter anders dan in DBFACT.   We leggen de werking in Sage 100 uit.

Opmerking: Indien een artikel samengesteld of assemblage heeft voorrang op blokartikel. Dus als een artikel zowel blokartikelen heeft als samenstelling, heeft deze laatste absoluut prioriteit.

 

Sage 100 DBFACT
Fabricatie Artikelen met nomenclatuur ‘fabricatie’ beschikken over eigen prijzen, over eigen voorraadbeheer, en over een samenstelling.

Fabricatie komt overeen met de type samenstelling in DBFACT: ‘samengesteld’ of ‘productie’.  In beide gevallen kan het samengesteld (hoofd)-artikel ook beschikken over voorraad.

Artikelen in DBFACT die in die status staan, worden automatisch omgevormd naar ‘fabricatie’

Comm. samengesteld Deze samenstelling is bedoeld om een aantal producten als gegroepeerd te verkopen, waarbij de prijs van de onderdelen niet van belang is.  Het product wordt als een ‘kit’ verkocht, en bij de afrekening, wordt het eindproduct (de kit) met zijn prijs op het verkoopsdocument afgedrukt.  Er is ook geen voorraadbeheer op  commercieel samengesteld product.

In sommige commerciële middens spreekt men ook over ‘een kit’.   We verkopen onderliggende producten los, maar als we de kit verkopen, hangt daar een aparte prijs / korting etc. aan vast, en deze prijs wordt als één prijs afgedrukt op het document. De onderliggende artikelen worden niét verrekend, maar worden wel op het document afgedrukt, zodat we kunnen zien welke onderdelen uit voorraad gehaald worden.

In DBFACT wordt deze manier van werken geregistreerd als een ‘assemblageartikel’.  Er wordt immers geen prijs geregistreerd, maar de prijzen van de onderdelen worden gebruikt om de totaalprijs te berekenen. Er is géén voorraad, en de samenstelling wordt ook op het document afgedrukt om op het vlak daarvan de onderdelen qua stockbeheer verder op te volgen.

Tip: gelieve voor de conversie, zowel voor samengestelde artikelen de stock op nul te zetten.

Comm. component  Deze mogelijkheid bestaat niet in DBFACT.

Het basisprincipe is hier dat men een artikel op een verkoopsdocument zet, dat een ‘verzameling’ bevat van artikelen die men meestal samen verkoopt.  De prijs blijft bij de onderdelen, wordt daar afgedrukt, en wordt apart opgevolgd.

Ook de BTW berekening gebeurt in dit geval op onderdeel niveau.

Het is ook hier logisch dat op hoofdartikel niveau geen voorraadbeheer kan bijgehouden worden.

Verbonden artikelen In DBFACT worden hiervoor blokartikelen gebruikt, op een bijna gelijkaardige manier.  Na ingave van een artikel krijgt men een lijst van artikelen die men (eventueel) kan toevoegen. In Sage 100 gebeurt dit na keuze van het artikel automatisch. Ze staan dan bv. op de prijsofferte of ander document, en het volstaat de lijn te klikken en te verwijderen.

Blokartikelen volgens ‘groepen’ zijn niet mogelijk. De artikelen worden uiteraard wél geconverteerd, ook met hun respectievelijke hoeveelheden

 

Nomenclatuur – fabricatie

In Sage 100 kun je voor een fabricage-artikel heel wat meer informatie registreren.   We nemen in DBFACT de  artikelen met type ‘samenstelling’ en type ‘miniproductie’ over.

Sage 100 DBFACT Opmerking
Ref.
Definitie nomenclatuur voor 1
Economische hvh 1
Het wijzigen van de samenstelling tijdens de ingave toestaan nee
Aanvullen rekening houdend met de ramingen nee
Samenstelling
– Ref Onderdeel
– Aantal aantal uit samenstelling
– Variabel / vast Variabel
– Uitgaande depot “Document Depot” Je kunt ook een vaste magazijn kiezen, maar dat is niet voorzien in de conversie.
– Commentaar
– Het onderdeel in uitbesteding beheren nee
– Nr. Operatie Leeg houden De operaties dienen als stappenplan om een productie (fabricage) te steppen. Dit is echter niet voorzien in DBFACT
Werkingsgamma
Deze functionaliteit als stappenplan van een productie bestaat niet in DBFACT, en kan aldus ook niet omgevormd worden.

 

Commercieel samengesteld

Naar analogie van ‘assemblage artikel’

Sage 100 DBFACT Opmerking
Ref Artikel volgnr
Definitie nomenclatuur voor 1
Economische hvh 1
Het wijzigen van de samenstelling tijdens de ingave toestaan ja
Aanvullen rekening houdend met de ramingen nee
Samenstelling
Ref. volgnummer onderdeel
Aantal aantal uit samenstelling
Variabel / vast Variabel
% van de verdeling
Commentaar
Toewijzing nummer operatie

 

 

Nomenclatuur – Verbonden artikelen

Sage 100 DBFACT Opmerking
Ref. het ‘hoofd-artikel’ waarvan de blokartikelen afhankelijk zijn
Definitie nomenclatuur voor altijd 1
Economische hvh altijd 1
Component toevoegen
Ref Het onderdeel dat toegevoegd wordt Alleen de rechtstreekse artikelen als onderdeel worden toegevoegd uit de blokartikelen.  Blokartikeldefinities met groepen worden niét overgenomen.
Aantal Aantal overgenomen uit blokartikel
Variabel / Vast Steeds Variabel Aangezien het aantal mee evolueert volgens het aantal van het hoofdproduct.
Commentaar Opmerking bij blokartikel
Scroll naar boven