De leveranciers in DBFACT zitten tussen alle andere relaties. Het is niet de bedoeling om alle relaties over te brengen als leveranciers in Sage 100.

Daarom wordt volgend principe toegepast om de leveranciers uit DBFACT over te brengen:

 

Alle relaties die

  • ooit gebruikt zijn op een bestelbon leverancier, een receptie document  of een aankoopfactuur en aankoop creditnota
  • vermeld staan als leverancier, zowel op de artikelfiche als op de leveranciers van een artikel
  • terug te vinden zijn in de aankoophistoriek van een artikel
  • Als relatiecode ‘L’ hebben
  • Als relatiecode een relatiecode hebben, die verwijzen naar een relatiecode-type waarin aangevinkt staat dat het een leverancier is

Voor de rest is structuur voor de leverancier nagenoeg hetzelfde als bij de klant. Verdere details hieromtrent vindt u bij de conversie van de klanten.

 

 

Sage 100 DBFACT Opmerking
 Nummer (derdenrekening) ‘L’ + de relatie-nummer uit DBFACT vervolledig met 5 cijfers.

(* bij grote dossiers met relatienummer  van 6 posities, wordt het nummer vervolledigd met 6 cijferposities)

Bv: relatie 184 wordt dan L00184.

Bij een dossier met relatienummers van > 100000, dan wordt de conversie van relatie nummer 184 omgevormd naar L000184.

 Vrije velden
Klantnummer Leverancier zie tab ‘leverancier’ in DBFACT. Veld r_klanum) Dit vrij veld wordt aangemaakt, om het klantennummer bij de leverancier over te brengen
voor de rest: zie Klanten

 

 

 

Scroll naar boven