In DBFACT bestaan tal van voorraadbeheer configuraties.  Afhankelijk van de configuratie, worden deze anders geconverteerd.  Sage 100 beschikt over één voorraadbeheer, dat echter alle diverse mogelijkheden van DBFACT kan omvatten.

 

Conversie uit mono-stock

Heel wat organisaties gebruiken uitsluitend voorraadbeheer in ‘monostock’.  Dit houdt in dat er per artikel slechts één voorraad wordt bijgehouden.

Sage 100 DBFACT Opmerking
Identificatie
Naam “Magazijn” Automatisch in te vullen als de enige depot, en zo te converteren.
Verantwoordelijke van
Code Depot “01”
Boekhoud categorie Boekhouding nationaal
Gegevens
Telecommunicatie
Contactpersonen
Fysieke positie Artikel stock locatie als tekst veld -> zie opmerking In DBFACT kun je in deze opstelling een tekst veld voorzien met de stockplaats. Deze is echter ongestructureerd.   Via aparte import kan men deze informatie eventueel inlezen naar een vrij veld.
Gebruikers <alle gebruikers>
Verwerkingsopties
Voorraadaanvulling
– uitsluitend uit herbevoorrading
Ingavebon
Verkoopdocument
Aankoopdocument
Interne document

 

Conversie uit WMS

We maken het onderscheid tussen de conversie van de DBFACT Magazijnen. Er worden geen sub-magazijnen geconverteerd.  De locaties worden apart als ‘fysieke locaties’ geconverteerd. 

Sage 100 DBFACT Opmerking
Identificatie
Naam
Verantwoordelijke
Code code uit DBFACT  (ID) Dit wordt eerst overgenomen, maar kan daarna naar eigen wensen aangepast worden
Boekh. code “Voorraad Nationaal”

 

Fysieke locatie

In WMS kan men de nodige ‘fysieke locaties’ hebben als locaties binnen een magazijn. Ook in Sage 100 zijn locaties gebonden aan één depot.

Sage 100 DBFACT Opmerking
Code
Benaming
Zone Geen  Geen / A / B / C = om prioriteit in picking te kiezen.
Type  Altijd Standaard Standard / transit / controle
Scroll naar boven