Sage 100 beschikt over een weldoordacht beheer rond stockbeheer.  De voorraad wordt opgedeeld in één of meerdere magazijnen. Per magazijn kan men diverse fysieke posities creëren en de producten daarop plaatsen. Daarnaast zijn veel extra features mogelijk, die niet in DBFACT bestaan.

 

Bij de conversie moeten we rekening houden welk systeem van stockbeheer gebruikt werd in DBFACT.   In de meest uitgebreide versie gebruikt DBFACT de WMS modules. Deze modules laten toe enigszins de methodiek van Sage 100 te benaderen.   Daarom kan men hier het meeste van de gegevens uit converteren (in vergelijking met mono-stock of multi-stock).

Sage 100 DBFACT Opmerking
Identificatie
– Naam
– Verantwoordelijke van
– Code Depot
– Boekhoudkundige categorie
Gegevens
– Adres
– Aanvulling
– Postcode
– Stad
– Regio
– Land
Telecommunicatie
– Telefoon
– FAxa
– E-mail adres
Als default depot instellen
Contacten
Fysieke positie Per fysieke positie kan men een aantal zaken instellen. Deze worden hieronder verder behandeld.
Gebruikers In Sage 100 kun je bepalen welke gebruikers met deze depot mogen werken. In DBFACT bestaat dergelijke beperking niet.
Standaard, indien géén gebruikers gedefiniëerd zijn in deze lijst, mogen àlle gebruikers toegang hebben tot de depot.
Vanaf dat men gebruikers toewijst aan een depot, dan zullen alléén deze gebruikers deze depot kunnen zien / gebruiken.
Instellingen
Voorraadaanvulling
– Uitsluiten van herbevoorrading
Ingavebon
– Verkoopdocument
– Aankoopdocumenten
– Interne documenten

 

 

Fysieke positie

Deze zaken kunnen alléén geconverteerd worden bij Sage DBFACT met WMS, aangezien er dan wel degelijk locaties gedefinieerd zijn. Deze worden ook automatisch gekoppeld aan de depot waar ze betrekking op hebben.

Bij de fysieke locaties worden alléén  de WMS stockplaatsen die IN / UIT / PICK / OVERSTOCK zijn overgezet. Alle andere locaties (magazijn / submagazijn) worden niét overgezet.  Opmerking: het is daarom van belang bij de conversie dat er zich géén stock meer bevindt op een locatie dat zich gedraagt als ‘magazijn’.

Sage 100 DBFACT Opmerking
Code WMS code van locatie
Benaming WMS omschrijving locatie
Zone
Type
Als hoofdplaats instellen

 

 

Scroll naar boven