Contactpersonen

Contactpersonen worden in Sage 100 zeer gelijkaardig behandeld als in DBFACT. Deze worden gekoppeld aan een klant of leverancier.

In Sage 100 is een bijkomende beveiliging voorzien: contactpersonen met identiek dezelfde naam kunnen niet ingevoerd worden.  In heel wat DBFACT dossiers vinden we contactpersonen terug met identiek dezelfde naam.

Tip: u kunt de contactpersonen in DBFACT ‘combineren’, zodat u er slechts één overhoudt. Daarna converteren zorgt voor de garantie dat u alle contactpersonen kunt overzetten.

 

Sage 100 DBFACT Opmerking
Contact-Type Er bestaat geen ‘equivalent’ in DBFACT De lijst van contact types, kunt u terugvinden in ‘over de onderneming’ -> icoontje ‘contacten’, en dan ’type’.

Opmerking: het eerste type dat aangemaakt wordt, is automatisch de ‘default’ die ingevuld wordt bij ingave.

Tip: beter geen contact-type ingeven, aangezien anders automatisch de 1ste in de lijst aangemaakt wordt gebruikt.

Aanspreking Uit DBFACT Titel over te nemen Mr. / Mevr. / Juffr.
Naam Naam uit DBFACT Indien u in DBFACT de voornaam niét apart ingegeven wordt, zal de volledige naam in het veld ‘Naam’ overgenomen worden
Voornaam Voornaam uit DBFACT Indien een voornaam apart ingegeven wordt, zal hier de voornaam apart overgenomen worden.
Dienst BFAC.T. Daarom wordt een dienst ‘algemeen’ gebruikt
Functie Functie uit DBFACT Deze functie wordt ’tekstueel’ letterlijk overgenomen uit DBFACT.
Telefoon Telefoon 1
GSM Telefoon 2
Fax Fax
E-mail e-mail adres

 

Extra velden voor contact management worden in Sage 100 niet overgenomen. Daarvoor wordt in het Sage 100 systeem gebruik gemaakt van Sage CRM. In dit systeem worden de extra gegevens dan ingegeven.

 

Scroll naar boven