Artikelen

In een DBFACT dossier dat lang in gebruik is, is de kans zeer groot dat heel wat artikelen aanwezig zijn, die niet meer geconverteerd moeten worden.

Tip 1: veeg zo veel mogelijk boekjaren uit, en vraag om de ‘cleanup’ van de artikelen te doen, zodat heel wat oude artikelen niet meer geconverteerd moeten worden. Dit zorgt ongetwijfeld alvast voor een ‘propere’ conversie.   Deze cleanup-routine zorgt er voor dat oude artikelen (bv. van meer dan 4 jaar oud, zonder voorraad, en nergens nog gerefereerd op documenten), uitgeveegd kunnen worden.

Tip 2: zet alle artikelen in aankoop op  parameter ‘aankoopbeheer versie 3 = ja’ en aankooptype op ‘multileverancier’. Op die manier is deze uniforme structuur meer overeenkomend met de duidelijke structuur van Sage 100.

Tip 3: vraag aan uw DBFACT partner om een cleanup van uw artikelen te realiseren.  Er zijn programma’s beschikbaar die sommige partners kunnen gebruiken om een grotere ‘opkuis’ van uw artikelbestand te maken.   Zo wordt na de opkuis van de documenten, ook bijkomende checks gedaan, zoals barcodes, extra artikel informatie, extra teksten van artikelen, historiek van artikel inkomen (deze worden niet automatisch uitgeveegd bij het uitvegen van boekjaren).

De artikelreferentie dat in Sage 100 gebruikt wordt is steeds het VOLGNUMMER by default.

Daarom moet u

 1. in DBFACT nakijken of dit nummer uniek is. U kan alvast de parameter aanzetten, om dit te checken.
 2. Indien niet uniek, gelieve via de functie groep/soort/volgnr wijzigen, alle volgnummers uniek te maken.

Indien u daarvan wenst af te wijken (bv. de artikelcode barcode gebruiken), dan  wordt een persoonlijke conversie vooropgesteld.

 

Sage 100 DBFACT Opmerking
Identificatie
Nummer (Ref.)
Type Altijd standaard Keuze uit

 • Standaard
 • Gamma
 • Unitaire hulpbron
 • meervoudige hulpbron
Benaming  Omschrijving 1 uit DBFACT Maximaal 35 tekens lang
Familie
Nomenclatuur
Opvolging voorraad
Verpakking
Tarieven
Aankooppr
Coëfficiënt
Verkoopprijs  + BTWE / INCL
Laatste aankoopprijs
Standaardkost
Verkoopeenheid
Tariefcategorieën
Klantentarieven
Leveranciers
Nieuw tarief
Verpakking Verpakking versie II wordt niet standaard geconverteerd. Dit is per dossier apart te bekijken Deze tab verschijnt in principe alleen maar als er meerdere verpakkingen op een artikel ingegeven moeten worden. Deze kunnen gebruikt worden voor meerdere aantallen, maar ook voor dezelfde aantallen met een verschillende barcode.

Deze functionaliteit is echter niet compatible met loten en serienummers.

 

Gamma In DBFACT bestaat dit concept niet
Beschrijving
Catalogus nvt Mogelijkheid om artikelen in catalogi onder te brengen. Deze wordt overgenomen van de familie, maar kan ook aangepast worden
Aanvullende beschrijving
Taal 1 Standaard Franse omschrijving
Taal 2 Standaard Derde omschrijving
Fisc. Code Intrastat code
Land van oorsprong
EDI-Code
Shortcut
Glossary De extra teksten worden hierin overgebracht
Er wordt één ‘glossary extra tekst” aangemaakt, om alléén maar aan het artikel te koppelen. Zie daarvoor ‘artikel glossary’

Vrije velden

Vrije informatie

 Artikelcode  artikelcode wordt overgenomen als numeriek veld voor opvolging  Numeriek veld
 Artikel Status Komt overeen met de veelvuldig gebruikte status in DBFACT,  Aan te maken via menu over uw onderneming -> Artikels -> Vrije informatie.

Veld aanmaken Status artikel met als type Inhoudsopgave.

0. Normaal
1. Bestel
2. Courant
5. Einde reeks
9. Historiek

 Valuta Wordt overgenomen uit de valutacode van de klanten-tab. Indien 0, wordt geen valuta gekozen. Indien Euro, wordt ook geen valuta gekozen. Ook Belgische Frank wordt omgezet naar geen valuta. Alle andere worden in overeenstemming met de codes overgebracht.  Valuta is in te stellen bij klant, tab Instelling-> verwerkingsopties, dtopdownlist valuta

Statistische velden

Bijgevoegde documenten
Foto

Instellingen

Verwerkingsopties

Facturatie

Niet aan de disconto onderworpen
Publiceren op de handelssite
In slaapstand plaatsen
Factureren per netto gewicht
Verkopen op debet
Artikel reserveren / bestelling

Afdruk

Niet afdrukken
Factureren op vast bedrag
Statistieken uitsluiten

Registratiemodel

Dit is een heel krachtige functie van Sage 100, dat niet standaard een equivalent in DBFACT heeft. Dit kan nochtans makkelijk gebruikt worden voor bv. de omvorming van ‘multiaantallen’ uit DBFACT

 Logistiek

 Kenmerken

 Gewichtseenheid Standaard KG uit DBFACT
 Netto gewicht
Barcode
Bruto gewicht

Voorraadbeheer

Opvolging voorraad zie vooraan
Kriticiteitsniveau Om bestelvoorstellen nauwer en gefilterd op te volgen.

Geen equivalent in DBFACT

Time management

Depot

In DBFACT zijn verschillende voorraadbeheerssystemen voorhanden. Afhankelijk hiervan zijn verschillende conversiemodaliteiten nodig
Depot – overzetting uit mono-stock – één depot gemaakt

 • minstock -> minimum voorraad
 • nomstock -> maximale voorraad
Depot – overzetting uit multistock
Depot – overzetting uit WMS

Boekhouding

Boekingsinstellingen Deze worden standaard overgenomen zoals deze in de families gedefiniêerd zijn

 

 

 

OUDE BESCHRIJVING * OBSOLETE

 

Artikelcode Wordt als vrij veld overgebracht ter controle
EAN8 code van artikelcode over te brengen in het barcode veld
 groep Identificatie – Familie
Soort Vrij veld Artikel_Soort zie opmerking hierboven
Volgnummer Identificatie – Artikel nummer (Ref.) Gebruik hiervan is essentieel, aangezien het de basis vormt voor bijkomende updates, en verwijzingen naar andere tabellen in de conversie
 Omschrijving Nederlands Benaming of Aanvullende beschrijving – taal 1 of Aanvullende beschrijving – taal 2, afhankelijk van hoe de talen gedefinieerd zijn in het doel-dossier binnen Sage 100.  U moet dus zelf gaan bepalen in welke beschrijving u de Nederlandse omschrijving wenst over te brengen.
Omschrijving Frans Benaming – Taal 1 Zelfde opmerking als van omschrijving Nederlands: afhankelijk van de taalinstellingen in het doeldossier.
Omschrijving Andere Benaming – Taal 2 Zie opmerking hierboven
Relatie Binnen DBFACT heeft deze de functie van ‘leverancier’, indien het aankoopgedrag op ‘aankoop op relatie’ staat. Binnen Sage 100 zijn alle leveranciers gestroomlijnd onder de lijst van de leveranciers.
Referentie Vrij veld: MPN ‘Manufacturer Product Number’
Stuknummer Meestal gebruikt als veld voor EAN13 barcode van een artikel

Te plaatsen bij aankoop

Stockplaats (tekst)
Opmerking Vrij veld: opmerking
Merk Vrij veld: Merk  – tabellijst
Type
Vendor
Datum creatie
Artikel Status Vrij veld: Artikel_Status Apart ‘statistisch veld’, met de overeenkomstige statussen:

 • C = courant
 • N = normaal
 • B = bestel artikel
 • E = einde reeks
 • H = historiek
** Prijzen **
BTW Code  op tabblad Instellingen, Boekhouding per categorie telkens de BTW-code converteren
Prijsformule Sage 100 werkt niet standaard als dus danig met prijsformules, zoals in DBFACT.   Indien u dit intensief gebruikt, kan men een vrij veld voorzien om dit te converteren
Bruto inkoopprijs
Netto inkoopprijs
Basisprijs
Dealerprijs
Minimum verkoopprijs
Winkelprijs excl. btw
Winkelprijs incl. btw
Winkelprijs incl. btw en kosten
Aanbevolen prijs incl. btw
Prijs 1/2/3/4/5
Folderprijs van / tot / winkelfodlerprijs Dit dient apart geconverteerd in de ‘promoties’ bij Sage 100, en maken logischerwijze geen onderdeel van de artikelfiche uit    zie menu ‘saldo’s en promoties klanten’, alsook de mogelijkheid promoties van / tot of ‘permanent’ in te stellen
Geen korting op artikel
Minimum marge
** stock **
Stockbeheer (ja/nee) er moet opvolging voorraad zijn, dan ziet men bij instellingen depot, depot aanmaken en dan pas kan je min max invoeren
Minimum Stock
Nominale Stock
Serienummers bijhouden  opvolging voorraad (in serie)
Serienummeretiket afdrukken
Pallet
** Maten **
Verkoopverpakking  eerst verpakkingen in dossier aanmaken bij identificatie van de onderneming, daarna bij artikelen opvolging voorraad (gaat niet bij in serie), dan soort verpakking instellen bij artikel en dan per soort verpakking de verschillende verpakking op tabblad ‘Verpakking’ kunnen invoeren. Vrij veld -> registratiemodel te gebruiken
Prijs per niet converteren (h_maat = verwarrend)
Brutogewicht in KG
Nettogewicht in KG
Verpakkingsgewicht (Tarra) in KG
Soort artikel niet te converteren -> zie Sage 100 gelijkaardig concept
Stock eenheid
Verpakkingsaantal
Inhoud (liter / kg)
V.O.S.
Soortelijk gewicht gr/cm3
Vaste Stof gr/liter
Gewicht per verpakking
Intrastat code
ADR Punten
Meeteenheid
Meetfactor
** afmetingen **
Artikel L / B / H in mm  geen velden voorzien
Verpakking L / B / H in mm
Inhoud in m3
Berekening aantal indien gebruikt, te converteren als vrij veld, met lijstje.  Daarna registratiemodel te gebruiken om gedrag van berekening te simuleren in Sage 100
ADR Code
** Selectie **
Selectie 1 / 2 / 3 Vrij veld, of zie andere classificatiemogelijkheden binnen Sage 100
Statistiek code  Fiscale code op tabblad ‘Beschrijving’
** Allerlei **
Verkooprekening via tabblad Instellingen, Boekhouding per BTWpercentage verkoop in te voeren
Aankooprekening via tabblad Instellingen, Boekhouding per BTWpercentage aankoop in te voeren
Analytische verkoop rekening
Analytische aankoop rekening
Alternatief 1 / 2 / 3
Intrastat code  ???  Fiscale code op tabblad ‘Beschrijving’
Intrastat type (goederen / diensten)  is niet duidelijk hoe dit in bkh moet worden verwerkt, getest a.h.v. invoermodellen
Info artikel
Manueel artikel
Fost Plus
Garantie verkoop  Garantie in maanden?
Garantie aankoop  Garantie in maanden?
Contractsoort
Web Link
Klantenkaart
Credittype
** Commissies **
** Vrije Velden **
Vrij Veld … Te converteren met benaming, en als vrij veld te definiëren.
** Samengesteld **
Type samenstelling Geen / Samengesteld / Assemblage Zie bij ‘nomenclatuur’ van Sage 100:
** Memo **
Memo
** Extra Tekst **
Te converteren als aparte ‘glossaries’ waar nodig (in meerdere talen)
** Aankoop **
** Multileverancier **  ok
Leverancier
Referentie
Prioriteit
Valuta
Bruto in Valuta
Input per verpakking / stockeenheid
Bruto
Kortingsstekst
Aankoopconditie
Opmerking
Promotie van / tot
Verpakking
Min. best. verpakking
Minimum bestelling
Bestellen per
Leveringstermijn
Status (actief / historiek)
Voorraad leverancier
Leverancier verwacht
Informatie dateert van …
** Barcode ** In DBFACT kan men meerdere barcodes koppelen aan één artikel
Barcode
Verpakking (saantal)
** Verpakking (versie 2.0) **

 

Scroll naar boven