In Sage 100 zijn de adressen de structuur voor de leveringen.  Tijdens de conversie worden daarom uit DBFACT de adressen overgebracht van het type ‘leveringsadressen’. Ook wordt ingesteld welk leveringsadres ‘standaard’ is.

Belangrijke verschillen tussen Sage 100 en DBFACT zijn:

  • In Sage 100 wordt automatisch en voor élke klant een leveringsadres aangemaakt. Dit is een kopie van het ingegeven adres van de klant.
  • Indien er echter meerdere leveringsadressen aanwezig zijn gebeurt dit echter niet, daarom zal het facturatieadres uit de identificatie tab apart toegevoegd worden
  • De facturatieadressen worden in Sage 100 vooral gezien als de ‘derde betaler’ in Sage 100.
  • Voor de ‘herinneringsadressen’ worden contactpersonen gebruikt.

De adressen worden daarom als volgt geconverteerd:

  • bij een klant waar in DBFACT géén leveringsadressen staan, wordt er automatisch een leveringsadres aangemaakt. Dit adres wordt als default ingevuld, en de transportwijze uit DBFACT wordt in DIT adres ingevuld
  • indien bij een klant meerdere leveringsadressen bestaan, worden de bijkomende leveringsadressen eveneens overgezet. In het eerste ‘standaard’ leveringsadres wordt de transportwijze overgenomen van de relatie-fiche. In de andere leveringsadressen wordt de transportwijze van het adres overgebracht.   Het default leveringsadres wordt ook aangeduid als hoofdleveringsplaats.

 

Sage 100 DBFACT Opmerking
Identificatie
Naam De naam uit het adres. Indien niét ingevuld, wordt de naam van de relatie zelf overgenomen. Beperkt tot maximaal 35 tekens, verplicht in te vullen.
Contact De 2de naam van het adres Beperkt tot maximaal 35 tekens
Verzending Transportwijze Dit is voordien al geconverteerd, vandaar dat het hier ingevuld wordt.
Voorwaarde Deze functie bestaat niet in DBFACT. Vooral gebruikt voor internationaal vervoer. In Sage 100 zitten alle ‘standaard’ voorwaarden voor gegevensoverdracht.
Gegevens
Adres  Adreslijn Maximaal 35 tekens
Aanvulling Adreslijn 2 Maximaal 35 tekens
Postcode  Postcode Overname van de postcode, zonder de ‘B-‘ of andere landcode ervoor
Stad Plaats
Regio
Land Via iso land code overname land. Is een Drop-down box, die automatisch ingevuld wordt.
Telecommunicatie
Telefoon Telefoon
Fax
E-mail E-mail adres van leveringsadres
Als hoofdleveringsplaats instellen

 

 

Scroll naar boven