DBFACT to Sage100

Doelstelling
Met deze functionaliteit worden heel wat basisgegevens uit een DBFACT dossier overgebracht naar Sage 100. Dit laat toe om op een vrij transparante manier de overschakeling te maken. Indien u specifieke toepassingen binnen DBFACT gebruikt, waarbij gegevens anders worden bewaard of gebruikt worden, gelieve dit te melden aan uw DBFACT / Sage 100 Partner, zodat de conversie van deze gegevens apart bekeken kan worden.

Voorbereiding
Vooraleer u de gegevens overschakelt van DBFACT naar Sage 100, kunt u best zoveel mogelijk gegevens checken en ‘opkuisen’.     Het principe van ‘rubbish in  / rubbish out’ is immers hier ook zeker van toepassing.  Vraag bij uw DBFACT partner na welke zaken u best kunt doen om dit tot een goed einde te brengen.

Enkele tips:

  • Veeg zo veel mogelijk boekjaren uit
  • Zorg dat uw gegevens zo goed mogelijk up to date zijn
  • Zorg dat uw voorraad correct ingevuld is
  • Doe een controle relaties / artikelen, en zorg dat er geen foutmeldingen zijn
  • Herindexeer uw dossier volledig
  • Voer de boekhoudkundige controles uit en corrigeer waar nodig

In Sage 100 (c) moet het dossier volledig aangemaakt zijn, zowel in de boekhouding als het commercieel beheer.

Een aantal parameters moeten ingesteld zijn om de ‘conversie’ mogelijk te maken.

Conversie

 

Scroll naar boven