Doelstelling

Het volgende script wordt geïnstalleerd in DBFACT om op een veel snellere manier de serienummers op een leverbon aan te passen.

In de praktijk gebeurt het dat gebruikers al een leverbon maken, zonder dat ze de echte serienummers van de artikelen op de leverbon kennen.  In dat geval maakt men met een ‘*’ automatische ‘dummy’ serienummers aan. Dit zijn acht-cijferige codes die automatisch oplopen.  Als men later deze serienummers wenst te wijzigen naar de ‘echte’ nummers, dan is dit heel omslachtig. Immers, men moet per artikellijn van de leverbon de bestaande serienummers verwijderen (waardoor ze in de database zitten, en deze eigenlijk bezoedelen), en anderzijds moet je de nieuwe serienummers ook nog toevoegen.

Naast het feit dat onnodige units (serienummers) aangemaakt worden in DBFACT, is dit bij grote hoeveelheden serienummers zeer tijdrovend, en in bepaalde gevallen ook niet 100% stabiel.

Hieronder wordt beschreven hoe het script werkt.

 

Leverbon

Men klikt op het script-knopje ‘serienummers van leverbon’, en het nummer van een leverbon wordt gevraagd.  De nummer moet bestaan uit 8 cijfers. Indien geen 8 cijfers opgegeven, krijg je foutmelding dat de nummer niet compleet is.

Indien ok, dan wordt de leverbon opgezocht volgens die nummer. Indien deze nummer niet bestaat, dan krijg je foutmelding.

Wordt de leverbon gevonden, wordt nog nagekeken of deze ondertussen niet gefactureerd is. Indien gefactureerd, krijgt men foutmelding ‘leverbon …. is reeds gefactureerd’.

Als deze leverbon nog niet gefactureerd is, gaat het script verder.

 

De artikellijnen van de leverbon worden overlopen

De artikellijnen van de leverbon worden één voor één overlopen. Als het om een artikellijn gaat waar serienummers aan gekoppeld zijn, wordt voor ieder serienummer het volgende gevraagd:

 

 

 

 

Telkens wordt per lijn het aantal serienummers overlopen. Per serienummer wordt dit in de unit fiche zelf aangepast. Het is dus de unit fiche ZELF die aangepast wordt.

Wat als er een serienummer wordt gebruikt dat voor hetzelfde artikel reeds gebruikt is? (de reden daarvoor kan zijn dat het met die serienummers gerecepteerd werd, en aldus als unit bestaat, of dat er een fout in de administratie is geslopen).

Aangezien het essentieel is om de serienummers toch te registreren wordt aan het serienummer een -(1) toegevoegd, zodat het toch bewaard kan worden. Indien dit niet lukt, dan zal er toch een foutmelding komen, maar daarna wordt automatisch het volgende serienummers gevraagd.

 

Afsluiting

Nadat alle artikelen overlopen zijn, zal het script automatisch afgesloten worden. Men moet dan opnieuw op het knopje drukken om de volgende leverbon in te tikken en te overlopen.

 

Opmerking

Dit script gebruikt de bestaande functionaliteit en klassen van DBFACT.

 

 

Scroll naar boven