Met deze functie wordt voorzien dat periodiek (bv. iedere 2 uur) artikelen uit één dossier overgezet worden naar andere dossier(s).  Dergelijke integraties goed voorbereiden is steeds de garantie tot success.

Terminologie

Moederdossier : het dossier van waaruit de gegevens worden doorgestuurd naar de andere dossiers

Dochterdossiers: vraag mij niet waarom men in IT graag met dochters werkt, maar dit zijn in elk geval alle dossiers die de (artikel) gegevens ontvangen.

Voorbereiding

Een voorbereidend gesprek is essentieel, om te weten wat de draagkracht van de doorsturing moet zijn

 • Artikelnummer: is de structuur hetzelfde (d.w.z.  alle dossiers zijn bv. 5 posities groep – 5 posities soort – 10 posities volgnummer)
 • Groep: komen de groepscodes overeen of zijn er andere groepcodes te gebruiken (in dit tweede geval dient een ‘vertaalslag’ geprogrammeerd te zijn)
 • Soort: zelfde problematiek
 • Omschrijving: zelfde taal (NL / FR of FR / NL?)
 • Relatie: als de relaties NIET doorgestuurd worden, dan dient de relatienummer van het hoofddossier vertaald kunnen worden naar een relatie in het dochterdossier
 • Referentie: opgelet voor beveiliging in de parameters (zodat referenties niet weggeschreven zouden kunnen worden wegens ‘geblokkeerd’)
 • Stuknummer: zelfde opmerking als referentie
 • Merk: zien of dit in beide dossiers bestaat / geactiveerd is
 • Status: moeten de statussen ook doorgestuurd worden ?
 • BTW-Codes: komen deze overeen, of is ook hier een vertaalslag nodig (bv. code 10 = 21 % in moederdossier en code 21 = 21% in dochterdossier)
 • Prijsformule: weinig gebruikt, maar kan voor conflicten zorgen
 • Prijzen: komen deze overeen, of moeten deze ‘verschuiven’ in het andere dossier (bv. dealerprijs -> minimum verkoopprijs)
 • Stockeenheid: (ST / M2, etc.) -> indien over te nemen, zien of deze ook overeenkomen
 • Grootboekrekeningen verkoop / aankoop: zijn het dezelfde rekeningen, en zo ja, bestaan deze rekeningen in alle dochterdossiers?
 • Memo
 • Extra teksten ?
 • Verpakkingen ?

Moeten ook de samenstellingen overgenomen worden ?

 

Werking

Periodiek wordt door het ‘moederdossier’ informatie klaargezet in een ‘bestandsenvelloppe’.  Daarna wordt in de andere dossiers deze informatie overgenomen. Dit wordt ingesteld via de Windows Taakplanner.

 

Scroll naar boven